Concerti 

12 ago 2021

Verdi Requiem a Tokyo


1625361843to.jpg

Soprano:   Mihoko KINOSHITA
Alto:   Ikuko NAKAJIMA
Tenor:   Hironori JO
Bass:   Hidekazu TSUMAYA
     
Chorus:   Nikikai Chorus Group
Orchestra:   Tokyo Philharmonic Orchestra

 

Indietro